Rozrod Hubačů na Prácheňsku

Následující schéma je rozrod nositelů příjmění Hubač (v jeho různých podobách) na prácheňsku, jejich partnerů a dětí s rodinami.

Šimon Hubač & Markéta